Categories: Poduzetništvo

Važnost mentorstva i podrške među ženama poduzetnicama

Tekst: doc.dr.sc. Senka Borovac Zekan, Odjel za stručne studije, Sveučilište u Splitu

Mentorstvo i podrška ženama poduzetnicama imaju ključnu ulogu u razvoju žena u ulogama poduzetnica i liderica. Suvremeno poslovanje stavlja žene pred brojne izazove. One su suočene s brojnim preprekama na putu ka postizanju svojih poslovnih ciljeva. Stoga je od iznimne važnosti prepoznati važnost mentorstva i podrške kao jednog od ključnih faktora u njihovom poslovnom uspjehu.

Mentorstvo pruža ženama poduzetnicama (ili onima koje to tek planiraju postati) priliku učiti od iskusnijih kolegica i liderica u svom području poslovanja. Putem procesa mentoriranja žene imaju priliku razviti nove i unaprijediti postojeće vještine, steći nova i produbiti postojeća znanja kao i primiti savjete od onih žena koje su već prošle taj put i imale slična iskustva.

Mentorice, ne samo da pružaju stručno znanje, već daju i punu podršku ženama koje tek kreću putem poduzetništva, motiviraju ih i uče ih samopouzdanju koje je ključno za uspjeh u poslovnom svijetu. Mentorski odnos pruža ženama priliku da se osnaže, razviju samopouzdanje i ostvare svoj puni potencijal.

Potrebna podrška može doći iz različitih izvora. Najčešće je to podrška obitelji, prijatelja, kolegica i zajednice. Okruženje u kojem žene djeluju trebalo bi biti poticajno na način da se žene osjećaju podržano i ohrabreno slijediti svoje poslovne ambicije. Ova podrška se očituje u različitim oblicima, uključujući prilike za obrazovanje, mentorstvo, pristup resursima, različitim udruženjima kao što je Međunarodna mreža poslovnih žena, kao i putem priznanja i promocije njihovih postignuća.

Ne može se dovoljno naglasiti značaj koju podrška među ženama igra u osnaživanju i promicanju ženskog poduzetništva. Družeći se i povezujući se međusobno, buduće i sadašnje poduzetnice dijele svoja iskustva, savjete i resurse kako bi međusobno podržavale svoje poduzetničke pothvate. Iz tog razloga od iznimne je važnosti stvaranje i izgradnja malih zajednica koje potiču žene međusobno se podržavati, umrežavati i surađivati na novim poslovnim projektima.

Kad se govori o ženama, ne može se ne spomenuti ravnoteža između privatnog i poslovnog života koja je ključna za očuvanje mentalnog i emocionalnog zdravlja žene. Pronalaženje ravnoteže između obiteljskih i poslovnih obveza preduvjet je za ostvarenje uspješne karijere i zadovoljstva obiteljskim životom. Realistično i razum no poslagivanje prioriteta omogućuje ženama usmjeriti svoju energiju i vrijeme prema poslovnim i obiteljskim ciljevima koje smatraju najvažnijima u svom životu. Naravno da se ovi ciljevi i prioriteti razlikuju od žene do žene. Razumijevanje vlastitih prioriteta pomaže ženama postaviti jasne ciljeve i donijeti odluke koje su u skladu s njihovim unutarnjim vrijednostima.. Dijeljenjem međusobnih iskustava žene uče kako uspješno upravljati vremenom i postaviti potrebne granice kako bi očuvale ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Upravo putem međusobne podrške i razumijevanja među ženama, moguće je ostvariti navedenu ravnotežu, te istovremeno postići zadovoljstvo i uspjeh na ova dva važna područja.

Ne smije se zanemariti doprinos koji mentorstvo i podrška među ženama doprinose, ne samo njihovom individualnom uspjehu, već i široj društvenoj i ekonomskoj zajednici. Podrška ženama poduzetnicama, ženama lidericama, doprinosi stvaranju raznovrsnijeg i inkluzivnijeg poslovnog okruženja, što je jedan od preduvjeta za razvoj inovacija i održivog razvoja. Sasvim je neupitno kako podrška ženama na njihovom poslovnom putu doprinosi jačanju ekonomije i društva kao cjeline.

I na kraju, čini mi se zgodno citirati prvu ženu premijerku Velike Britanije, Margareth Thatcher:

„There’s a special place in hell for women who don’t help each other!“

 

Foto: Canva
Categories: Poduzetništvo

Važnost mentorstva i podrške među ženama poduzetnicama

Tekst: doc.dr.sc. Senka Borovac Zekan, Odjel za stručne studije, Sveučilište u Splitu

Mentorstvo i podrška ženama poduzetnicama imaju ključnu ulogu u razvoju žena u ulogama poduzetnica i liderica. Suvremeno poslovanje stavlja žene pred brojne izazove. One su suočene s brojnim preprekama na putu ka postizanju svojih poslovnih ciljeva. Stoga je od iznimne važnosti prepoznati važnost mentorstva i podrške kao jednog od ključnih faktora u njihovom poslovnom uspjehu.

Mentorstvo pruža ženama poduzetnicama (ili onima koje to tek planiraju postati) priliku učiti od iskusnijih kolegica i liderica u svom području poslovanja. Putem procesa mentoriranja žene imaju priliku razviti nove i unaprijediti postojeće vještine, steći nova i produbiti postojeća znanja kao i primiti savjete od onih žena koje su već prošle taj put i imale slična iskustva.

Mentorice, ne samo da pružaju stručno znanje, već daju i punu podršku ženama koje tek kreću putem poduzetništva, motiviraju ih i uče ih samopouzdanju koje je ključno za uspjeh u poslovnom svijetu. Mentorski odnos pruža ženama priliku da se osnaže, razviju samopouzdanje i ostvare svoj puni potencijal.

Potrebna podrška može doći iz različitih izvora. Najčešće je to podrška obitelji, prijatelja, kolegica i zajednice. Okruženje u kojem žene djeluju trebalo bi biti poticajno na način da se žene osjećaju podržano i ohrabreno slijediti svoje poslovne ambicije. Ova podrška se očituje u različitim oblicima, uključujući prilike za obrazovanje, mentorstvo, pristup resursima, različitim udruženjima kao što je Međunarodna mreža poslovnih žena, kao i putem priznanja i promocije njihovih postignuća.

Ne može se dovoljno naglasiti značaj koju podrška među ženama igra u osnaživanju i promicanju ženskog poduzetništva. Družeći se i povezujući se međusobno, buduće i sadašnje poduzetnice dijele svoja iskustva, savjete i resurse kako bi međusobno podržavale svoje poduzetničke pothvate. Iz tog razloga od iznimne je važnosti stvaranje i izgradnja malih zajednica koje potiču žene međusobno se podržavati, umrežavati i surađivati na novim poslovnim projektima.

Kad se govori o ženama, ne može se ne spomenuti ravnoteža između privatnog i poslovnog života koja je ključna za očuvanje mentalnog i emocionalnog zdravlja žene. Pronalaženje ravnoteže između obiteljskih i poslovnih obveza preduvjet je za ostvarenje uspješne karijere i zadovoljstva obiteljskim životom. Realistično i razum no poslagivanje prioriteta omogućuje ženama usmjeriti svoju energiju i vrijeme prema poslovnim i obiteljskim ciljevima koje smatraju najvažnijima u svom životu. Naravno da se ovi ciljevi i prioriteti razlikuju od žene do žene. Razumijevanje vlastitih prioriteta pomaže ženama postaviti jasne ciljeve i donijeti odluke koje su u skladu s njihovim unutarnjim vrijednostima.. Dijeljenjem međusobnih iskustava žene uče kako uspješno upravljati vremenom i postaviti potrebne granice kako bi očuvale ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Upravo putem međusobne podrške i razumijevanja među ženama, moguće je ostvariti navedenu ravnotežu, te istovremeno postići zadovoljstvo i uspjeh na ova dva važna područja.

Ne smije se zanemariti doprinos koji mentorstvo i podrška među ženama doprinose, ne samo njihovom individualnom uspjehu, već i široj društvenoj i ekonomskoj zajednici. Podrška ženama poduzetnicama, ženama lidericama, doprinosi stvaranju raznovrsnijeg i inkluzivnijeg poslovnog okruženja, što je jedan od preduvjeta za razvoj inovacija i održivog razvoja. Sasvim je neupitno kako podrška ženama na njihovom poslovnom putu doprinosi jačanju ekonomije i društva kao cjeline.

I na kraju, čini mi se zgodno citirati prvu ženu premijerku Velike Britanije, Margareth Thatcher:

„There’s a special place in hell for women who don’t help each other!“

 

Foto: Canva