Inženjerstvo okoliša
Categories: Održivost

Inženjerstvo okoliša
MULTIDISCIPLINARNOST I BRIGA PREMA SVEMU ŠTO NAS OKRUŽUJE

Tekst: Ana Vladimir Senjić, Voditeljica projekata, GREENiKA poslovno savjetovanje, Organizacijski tim ArhiBau.hr sajma i konferencije

Multidisciplinarnost i briga prema svemu što nas okružuje zajednička je svim inženjerima okoliša. Znanja za rješavanje zahtjevnih problematika u kojima je potrebno donijeti optimalno rješenje i surađivati s različitim strukama, sagledavajući sve veća zagađenja u prirodi te globalne klimatske promjene, ponudio je još prije 10 godina Geotehnički fakultet u Varaždinu, koji je dio Sveučilišta u Zagrebu.

Geotehnički fakultet nudi prijediplomski sveučilišni studij Inženjerstva okoliša koji traje tri godine te diplomski studij Inženjerstvo okoliša koji traje dvije godine i uključuje smjerove Upravljanje okolišem, Upravljanje vodama i Geoinženjerstvo okoliša. Dodatno, prije 5 godina uveden je i doktorski studij Inženjerstvo okoliša koji je jedini studij takve vrste u Republici Hrvatskoj.

Održivost

Tijekom školovanja stječu se temeljna znanja iz zaštite okoliša (vode, tla, zraka), gospodarenja otpadom i kružnog gospodarstva, geotehnike, gospodarenja energijom, obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama te održivog razvoja. Nakon završetka školovanja inženjeri okoliša su spremi upravljati okolišem na održiv način; izvoditi složene radnje i primijeniti složene metode, instrumente, alate i materijale u inženjerstvu okoliša; primijeniti legislative iz područja zaštite okoliša; koristiti napredna znanja prirodnih znanosti, matematike i temeljnih inženjerskih disciplina pri izradi elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša te sintetizirati načela zaštite okoliša u pripremi projektne dokumentacije i izvedbi projekata.

Inženjeri okoliša sa stečenim znanjem mogu doprinijeti u svim djelatnostima koje se bave današnjim tzv. „zelenim“ poslovima. Potrebu za strukom inženjera okoliša imaju građevinske, komunalne, projektantske i konzultantske tvrtke, tvrtke za opskrbu energijom i vodom, javni sektor, institucije lokalne i državne uprave, industrija i trgovina, ovlaštenici za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša. Također, ovisno o specijalizaciji prema kojoj se inženjer usmjerio, posao se može pronaći i u centima za gospodarenje otpadom, tvrtkama koje se bave pročišćavanjem otpadnih voda, eksploatacijskim poljima, industrijskim proizvodnim pogonima, tvrtkama koje razvijaju projekte obnovljivih izvora energije i drugima.

Razvoj društva povećava probleme u okolišu kao što su povećana količina nastalog otpada, povećana izgradnja stambenih i poslovnih prostora, onečišćenje zraka, tla i voda, veća potreba za resursima te klimatske promjene, za koje ključne odgovore mogu dati inženjeri okoliša. S naprednim znanjem iz prirodnih znanosti, matematike i temeljnih inženjerskih disciplina možemo i moramo učiniti mnogo neophodnog za ljude, okoliš i zemlju.

Ana Vladimir Senjić

Kao voditeljica projekata u GREENiKA, poslovno savjetovanje, svakodnevno se susrećem s okolišnim izazovima, prvenstveno u graditeljskom sektoru, kojima je potrebno pristupiti s inženjerske strane. Kao diplomirana inženjerka okoliša, mogu reći da struka inženjerstvo okoliša predstavlja jednu od najbitnijih stručnih veza između čovjeka i okoliša.

Zelena gradnja, dokazi održivosti u gradnji, EU projekti, kružno gospodarstvo, EU Zeleni plan i EU taksonomija su u središtu našeg poslovanja i zahtijevaju neprestano razvijanje i učenje.

Održivost zgrada koje gradimo, rekonstruiramo ili koristimo, bilo kao samostalnih cjelina ili zajedno s urbanim kvartovima (npr. turističkih resorta, industrijskih zona i sl.) dokazujemo implementacijom DGNB međunarodnog sustava certificiranja. Upravo rad na certifikaciji podrazumijeva angažman inženjera okoliša jer predstavlja izazov u kojem moraju sudjelovati svi dionici planiranja, izgradnje i održavanja objekta. Također, DGNB sustav za certificiranje zgrada kroz sedam kvaliteta koje su vrednuju – okolišna, ekonomska, sociokulturna i funkcionalna, tehnička kvaliteta te kvaliteta procesa i lokacije obuhvaća sve segmente projekta za koje su se inženjeri okoliša obrazovali.

Svi danas više-manje znamo što je „zeleni“ sektor i koliko je važan za europski gospodarski razvoj. Upravo su inženjeri okoliša ključni kako bi se ubrzao europski gospodarski razvoj kroz zelenu tranziciju i neupitna je budućnost struke. Važno je naglasiti da je u Registar zanimanja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira upisan standard zanimanja „Inženjer okoliša“ čime Republika Hrvatska jamči potrebnost i prepoznatljivost ovoga zanimanja u Republici Hrvatskoj ali i u EU gdje je ovo zanimanje već više desetljeća prepoznato.

Mogu zaključiti da je inženjerstvo okoliša zanimanje sadašnjosti i budućnosti, te da smo ključni za zelenu, bolju i ljepšu budućnost!

 

Foto: Greenika privatna arhiva, stock
Inženjerstvo okoliša
Categories: Održivost

Inženjerstvo okoliša
MULTIDISCIPLINARNOST I BRIGA PREMA SVEMU ŠTO NAS OKRUŽUJE

Tekst: Ana Vladimir Senjić, Voditeljica projekata, GREENiKA poslovno savjetovanje, Organizacijski tim ArhiBau.hr sajma i konferencije

Multidisciplinarnost i briga prema svemu što nas okružuje zajednička je svim inženjerima okoliša. Znanja za rješavanje zahtjevnih problematika u kojima je potrebno donijeti optimalno rješenje i surađivati s različitim strukama, sagledavajući sve veća zagađenja u prirodi te globalne klimatske promjene, ponudio je još prije 10 godina Geotehnički fakultet u Varaždinu, koji je dio Sveučilišta u Zagrebu.

Geotehnički fakultet nudi prijediplomski sveučilišni studij Inženjerstva okoliša koji traje tri godine te diplomski studij Inženjerstvo okoliša koji traje dvije godine i uključuje smjerove Upravljanje okolišem, Upravljanje vodama i Geoinženjerstvo okoliša. Dodatno, prije 5 godina uveden je i doktorski studij Inženjerstvo okoliša koji je jedini studij takve vrste u Republici Hrvatskoj.

Održivost

Tijekom školovanja stječu se temeljna znanja iz zaštite okoliša (vode, tla, zraka), gospodarenja otpadom i kružnog gospodarstva, geotehnike, gospodarenja energijom, obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama te održivog razvoja. Nakon završetka školovanja inženjeri okoliša su spremi upravljati okolišem na održiv način; izvoditi složene radnje i primijeniti složene metode, instrumente, alate i materijale u inženjerstvu okoliša; primijeniti legislative iz područja zaštite okoliša; koristiti napredna znanja prirodnih znanosti, matematike i temeljnih inženjerskih disciplina pri izradi elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša te sintetizirati načela zaštite okoliša u pripremi projektne dokumentacije i izvedbi projekata.

Inženjeri okoliša sa stečenim znanjem mogu doprinijeti u svim djelatnostima koje se bave današnjim tzv. „zelenim“ poslovima. Potrebu za strukom inženjera okoliša imaju građevinske, komunalne, projektantske i konzultantske tvrtke, tvrtke za opskrbu energijom i vodom, javni sektor, institucije lokalne i državne uprave, industrija i trgovina, ovlaštenici za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša. Također, ovisno o specijalizaciji prema kojoj se inženjer usmjerio, posao se može pronaći i u centima za gospodarenje otpadom, tvrtkama koje se bave pročišćavanjem otpadnih voda, eksploatacijskim poljima, industrijskim proizvodnim pogonima, tvrtkama koje razvijaju projekte obnovljivih izvora energije i drugima.

Razvoj društva povećava probleme u okolišu kao što su povećana količina nastalog otpada, povećana izgradnja stambenih i poslovnih prostora, onečišćenje zraka, tla i voda, veća potreba za resursima te klimatske promjene, za koje ključne odgovore mogu dati inženjeri okoliša. S naprednim znanjem iz prirodnih znanosti, matematike i temeljnih inženjerskih disciplina možemo i moramo učiniti mnogo neophodnog za ljude, okoliš i zemlju.

Ana Vladimir Senjić

Kao voditeljica projekata u GREENiKA, poslovno savjetovanje, svakodnevno se susrećem s okolišnim izazovima, prvenstveno u graditeljskom sektoru, kojima je potrebno pristupiti s inženjerske strane. Kao diplomirana inženjerka okoliša, mogu reći da struka inženjerstvo okoliša predstavlja jednu od najbitnijih stručnih veza između čovjeka i okoliša.

Zelena gradnja, dokazi održivosti u gradnji, EU projekti, kružno gospodarstvo, EU Zeleni plan i EU taksonomija su u središtu našeg poslovanja i zahtijevaju neprestano razvijanje i učenje.

Održivost zgrada koje gradimo, rekonstruiramo ili koristimo, bilo kao samostalnih cjelina ili zajedno s urbanim kvartovima (npr. turističkih resorta, industrijskih zona i sl.) dokazujemo implementacijom DGNB međunarodnog sustava certificiranja. Upravo rad na certifikaciji podrazumijeva angažman inženjera okoliša jer predstavlja izazov u kojem moraju sudjelovati svi dionici planiranja, izgradnje i održavanja objekta. Također, DGNB sustav za certificiranje zgrada kroz sedam kvaliteta koje su vrednuju – okolišna, ekonomska, sociokulturna i funkcionalna, tehnička kvaliteta te kvaliteta procesa i lokacije obuhvaća sve segmente projekta za koje su se inženjeri okoliša obrazovali.

Svi danas više-manje znamo što je „zeleni“ sektor i koliko je važan za europski gospodarski razvoj. Upravo su inženjeri okoliša ključni kako bi se ubrzao europski gospodarski razvoj kroz zelenu tranziciju i neupitna je budućnost struke. Važno je naglasiti da je u Registar zanimanja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira upisan standard zanimanja „Inženjer okoliša“ čime Republika Hrvatska jamči potrebnost i prepoznatljivost ovoga zanimanja u Republici Hrvatskoj ali i u EU gdje je ovo zanimanje već više desetljeća prepoznato.

Mogu zaključiti da je inženjerstvo okoliša zanimanje sadašnjosti i budućnosti, te da smo ključni za zelenu, bolju i ljepšu budućnost!

 

Foto: Greenika privatna arhiva, stock