Detaljan vodič - Izgradnja energetski učinkovite, sigurne i kvalitetne kuće
Categories: Lifestyle

Izgradnja energetski učinkovite, sigurne i kvalitetne kuće
DETALJAN VODIČ

Tekst: Marija Guina Dević, dipl.ing.arh., DGNB konzultant, Snježana Turalija, dipl. oec., DGNB konzultant i trener, greenika.hr

Svatko bi želio imati svoju kuću, a ako je želite izgraditi, naše stručnjakinje donose vam neka osnovna pravila koja vam mogu pomoći u realizaciji tog sna.

OBITELJSKA KUĆA – Korak po korak do energetski učinkovite, sigurne i kvalitetne izgradnje

Projektni zadatak

Iako ste u slučaju izgradnje vlastite kuće mali privatni investitor, važno je da sve korake odradite planski i koliko toliko profesionalno kako bi i konačni rezultat bio kvalitetan. Stoga predlažemo da svaki investitor postavi dobar projektni zadatak koji predstavlja prvu i osnovnu informaciju odabranom projektantu o željama i očekivanjima investitora u pogledu veličine i izgleda kuće, katnosti, sobnosti te ostalih posebnosti ukoliko ih ima.

Između ostalog, projektni zadatak treba sadržavati podatak kakva se građevina gradi i za koju svrhu. Naglasiti o kojoj vrsti građevine je riječ: obiteljska kuća s, na primjer, potencijalom korištenja za turističko iznajmljivanje.

Način korištenja kuće, povremeno ili stalno, uz optimalnu potrošnju ili uz intenzivnu (turističku) potrošnju, jednostavno nije isti pa shodno tome treba pripremiti projekt. I razmisliti o smanjenju troškova u budućnosti uz na primjer korištenjem obnovljivih izvora energije i sl.

Također, odnos inicijalnog ulaganja i kasnijih troškova održavanja mora biti nekako predvidljiv i obračunat barem okvirno kako bi se optimizirao cijeli sustav na duži rok odnosno cijelog životnog vijeka zgrade.

Uz troškove kupnje zemljišta i gradnje, neophodno je znati procijeniti i troškove u slijedećih barem 20 godina, ako ne i duže. U cjeloživotnim troškovima treba predvidjeti režijske troškove, ali i troškove zamjene pojedinih dijelova kuće, da li građevinskih da li tehnoloških jer će i to utjecati na investiciju.

LOKACIJA

Lokaciju ne treba sagledavati samo u kontekstu ekonomske vrijednosti, već niza konkretnih uvjeta koji mogu značajno utjecati na troškovnik i plan projektiranja. U svakom bi slučaju trebalo dobro provjeriti o kakvoj se lokaciji zaista radi:

 • Ako je blizu mora, ima li problem slanih vjetrova i kiša
 • Nalazi li se na nekom poplavnom području – provjeriti poplave u zadnje vrijeme, znati ima li u blizini nekih kanala koji se ne održavaju i slično
 • Nalazi li se na nekom potencijalnom klizištu
 • Ima li oko kuće nekog bilja/raslinja/šume što može izazvati požar u blizini kuće
 • Bi li kuća bila na osami ili ima zaštitu od sunca odnosno pregrijavanja u smislu većeg drveća
 • Nalazi li se na području jakih olujnih vjetrova
 • Naslanja li se buduća kuća na neke prirodne barijere

Ove podatke djelomično možda poznaje investitor, no projektanti uzimaju sve prikupljene podatke u obzir i u fazi projektiranja primjenjuju sve potrebne mjere za izradu projektne dokumentacije prema kojoj kasnije izvođač izvodi radove i ugrađuje one predviđene i propisane tehnologije i proizvode koji će smanjiti potencijalne štete u slučaju prirodnih nepogoda ili klimatskih rizika koji su sve češći i veći.

PREDMET PONUDE

Kad naručujete usluge projektanta, bilo bi dobro da ponuda sadrži neke osnovne dijelove i to kako slijedi:

 1. Izrada idejnog rješenja s uvidom u projektni zadatak investitora / ishođenje posebnih uvjeta
 2. 3D vizualizacija obiteljske kuće
 3. Glavni projekti za ishođenje Građevinske dozvole:

Arhitektonski projekt

 • Projekt fizike zgrade (toplina i akustika) uz energetsku iskaznicu zgrade
 • Građevinski projekt – Projekt konstrukcije
 • Građevinski projekt – Projekt vodovoda i kanalizacije
 • Elektrotehnički projekt

– Projekt elektroinstalacija slabe i jake struje

– Projekt fotonaponske elektrane (ako se planira)

 • Projekt strojarskih instalacija
 • Projekt krajobraznog rješenja
 • U sklopu glavnog projekta propisuju se mjere kojih se izvođači moraju pridržavati prilikom izvođenja radova kao i upute za ugradnju i održavanje ugrađenih materijala i tehnologija.
 1. Izvedbeni projekt
 2. Troškovnici

Prilikom prikupljanja dokumentacije za tehnički pregled i zahtjeva za Uporabnu dozvolu, izvođač dostavlja nadzoru Tehničke listove, Izjave o sukladnosti te ostale Zakonom propisane dokumente, ali može i razne ekološke certifikate za proizvode u pogledu zaštite i očuvanja energije te eventualne izrade certifikata za održivu gradnju, ukoliko je dostupno poželjno je prikupiti (EPD, FSC, Cradle to cradle, Ecolabel i td.)

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Projektna dokumentacija (glavni projekt) za izgradnju građevine mora biti izrađena prema odrednicama i uvjetima iz važeće prostorno-planske dokumentacije (Prostorni plan uređenja općine ili grada, Urbanistički plan uređenja…) te prema svim ostalim važećim Zakonima, Pravilnicima i propisima kojima je regulirano područje gradnje u Hrvatskoj.

Između ostalog, u Zakonu o gradnji (Narodne novine, NN 153/13, 20/17, 39/19) propisani su i temeljni zahtjevi za građevinu kojih se treba pridržavati svaka projektirana građevina, a to su:

 1. Mehanička otpornost i stabilnost
 2. Sigurnost u slučaju požara
 3. Higijena, zdravlje i okoliš
 4. Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe
 5. Zaštita od buke
 6. Gospodarenje energijom i očuvanje topline
 7. Održiva uporaba prirodnih izvora

Nakon prihvaćanja i usuglašavanja oko idejnog rješenja što je u osnovi prostorni koncept zgrade, tlocrt i vanjski izgled kao i smještaj građevine na čestici, projektanti kreću s izradom glavnog projekta te u okviru razrade rješenja instalacija (strojarskih i elektroinstalacija) predlaže se na primjer:

 • Sustav mehaničke ventilacije i klimatizacije – klima komora, kanalni razvod za zrak
 • Sustav pripreme PTV-a – akumulacijski spremnik PTV-a, solarni kolektori za pripremu PTV
 • Sustav podnog grijanja za dijelove kuće prema dogovoru sa investitorom
 • Podsustav cijevnog razvoda centralnog sustava grijanja
 • Ogrjevna tijela – ventilokonvektori, radijatori
 • Fotonaponski sustav i ugradnja spremnika električne energije
 • Sustav unutarnje i vanjske rasvjete – zajednički prostori
 • Oprema kuće smart home rješenjima – potrebno je predvidjeti u smislu potrošnje energije, instalacija, funkcionalnosti unutar i van objekta – aplikacije itd.

OPIS OBJEKTA

Izgled objekta bi svakako trebalo prilagoditi okolini odnosno nekom standardu ili tradiciji uz primjenu suvremenih elemenata.

Za sam vizualni dojam kuće dobro je da investitor pogleda neke primjere kuća po kojima bi mogao prepoznati što mu se inicijalno sviđa te onda dati uputu projektantima u smislu želja za vizualnim rješenjem, a pri tome treba zadovoljiti funkcionalnost objekta u smislu potreba obitelji/turista te isto tako uskladiti finalno rješenje s nekim tradicionalnim zahtjevima lokacije. Ideje za vizualni identitet se mogu naći na velikom broju portala poput Gradnja kuće, Domprojekt i sl.

Hortikulturno rješenje okoliša je važno iz vizualnog, ali i iz aspekta zaštite – od topline (stvaranje hlada) i zaštite od buke. Svakako se preporuča sadnja autohtonog bilja i to, po mogućnosti, onog koje ne zahtijeva puno vode, kojeg je lako održavati urednim, koje može izdržati izrazite toplinske udare, jake vjetrove i slično.

Na vanjskom prostoru bi bilo dobro predvidjeti mogućnost zalijevanja kišnicom, te svakako urediti prostor oko kuće tako da se koriste npr. tlakavci koji dozvoljavaju vodi od kiša da završe u tlu. Postojeće trajnice i drveće je preporučljivo sačuvati koliko god je to moguće.

Ako se nešto i mora ukloniti sa lokacije prije građenja, onda se možda dijelovi drveta mogu iskoristiti za recikliranje npr. klupe, staze za vrtni dio, kućice za ptice, hotele za pčele i ostale kukce itd.

Pretpostavka je da na lokaciji ima i kamena u zemlji, koji se također može interpolirati u uređenje okućnice. Razmotriti ugradnju Zelenog krova – možda iznad garaže ako je inače predviđen kosi krov ili ozelenjavanje dijela pročelja kuće.

Gore navedene preporuke uvažavaju smjernice za održivu gradnju i zaštitu energije.

U Republici Hrvatskoj, zakonima je propisano da zgrade moraju biti projektirane kao zgrade gotovo nulte energije (nZEB). To je mjera koja je propisana direktivom EU, a odnosi se na očuvanje energije, korištenje obnovljivih izvora energije, korištenje pametnih upravljanja tehničkim sustavima zgrade i korištenje energetski učinkovitih sustava za zagrijavanje/hlađenje zraka što u konačnici doprinosi očuvanju klime. Više o zome pročitajte OVDJE.

Posebnu pažnju kod gradnje kuće treba obratiti na odabir građevinskog materijala. Naime, odabirom materijala za zidove rješava se trajnost građevine, seizmička otpornost, pitanje toplinske izolacije ovojnice građevine, udobnost unutarnjeg prostora, zaštita od vanjske buke i slično. Unutarnjim pregradnim zidovima najčešće se rješava zaštita od buke između prostorija, ali i omogućavanje povoljne strukture za npr. vješanje elemenata itd.

Prijedlog je stoga graditi materijalima koji osiguravaju visoku toplinsku izolaciju, zvučnu izolaciju, stabilnost te zaštitu od požara.

Stručnjakinje i DGNB konzultantice za održivu gradnju – Snježana Turalija i Marija Guina Dević

Ytong termoblok ili Wienerberger Porotherm Profi su izvrsna rješenja, ukoliko se investitor odlučio za zidanu kuću, jer se tim blokovima brzo i lako gradi, a većih su debljina tako da zahtijevaju nešto manju količinu odnosno debljinu toplinske izolacije na vanjskim zidovima, a često ona nije niti potrebna.

Od toplinske izolacije preporuča se kamena vuna, Rockwool ili Knauf Insulation, a kao završni sloj preporučaju se fasade otporne na salinitet, visoke temperature i slično (npr. toplinska žbuka + Caparol završni slojevi za lijep, trajan i kvalitetan izgled fasade).

Otvori, odnosno vrata i prozori su također dijelovi vanjske ovojnice zgrade koji značajno utječu na toplinske performanse. Danas na tržištu ima izuzetno velik broj ponuđača koji zadovoljavaju kriterije trajnosti, reciklabilnosti, toplinske izolativnosti, vizualne ljepote, funkcionalnosti… – investitor će provjeriti koji mu sustavi najbolje odgovaraju npr. – Schuco, Gealan, Reynaers…

Što se tiče odabira materijala, fasadna stolarija može biti drvena, aluminijska ili kombinacija materijala. U prostornim planovima može biti propisano od kojih materijala smije biti izrađena fasadna stolarija kao što je slučaj u dijelovima naselja koja su zaštićena kao kulturno dobro.

Zaštita od sunca se postavlja s vanjske strane ostakljene stijene s roletama ili griljama. Izvedba zaštite od sunčeve topline s unutarnje strane ostakljenih površina je nepovoljniji odabir jer se sunčeva toplina zaustavlja kada je već ušla u prostor te je manje učinkovita od prvotne opcije.

Dakle, sve mjere na vanjskoj ovojnici te toplinska izolacija podova, zidova, stropova, krovova, pokrova kao i način rješavanja toplinskih mostova – sve je definirano glavnim projektom – arhitektonskim projektom.

Još neki elementi o kojima se može razmišljati prilikom pisanja projektnog zadatka i projektiranja su:

 • Radi sve češćih jakih kiša, razmisliti o olucima širih dimenzija.
 • Natkriven/zaštićen ulaz od kiše je preporučljiv, kao i nadstrešnica za ulaz u garažu i slične prostore.
 • Kod izvedbe kosog krova razmisliti o izvedbi toplinske izolacije kamenom vunom radi boljih toplinskih svojstava cijele kuće (ako se i ne radi o stambenom prostoru koji moraju po propisima biti toplinski izolirani), u svrhu borbe od sve češćih klimatskih ekstrema. Biti će potrebno pratiti nove smjernice odnosno projekcije DHMZ-a jer se klima mijenja izuzetno brzo i standardne procjene često više ne vrijede.
 • Prikladnost krova za eventualnu ugradnju solarne elektrane, ako se investitor odluči na korištenje tog vida obnovljivih izvora energije
 • Razmisliti o ugradnji dizalica topline za sustav grijanja i hlađenja te pripremu potrošne tople vode jer su iznimno učinkovite. Za svoj rad koriste beskonačno raspoložive besplatne obnovljive izvore energije – toplinsku energiju iz zraka. Kao takve, izvrsno su ulaganje koje će se ubrzo isplatiti i osigurati da se u svojem prostoru osjećate ugodno i “kao doma”.

Uzimajući u obzir podatak da se u kućanstvima u Hrvatskoj čak 80% energije koristi za potrebe grijanja, hlađenja prostora i pripreme potrošne tople vode, ugradnja dizalice topline može značajno utjecati na energetske uštede, osobito u kombinaciji s fotonaponskom elektranom (viškom proizvodnje energije iz obnovljivih izvora).

ZAKLJUČAK

Kod odabira glavnog projektanta i izvođača radova, potrebno je unaprijed istražiti mogu li vam odabrane tvrtke  ponuditi kvalitetna rješenja za sve gore navedene stavke. Kuća se vjerojatno gradi jednom u životu, stoga pripremi treba posvetiti najviše pažnje. Jednom kad gradnja krene, sve će biti lakše ako postoji plan koji se relativno lako može pratiti i od strane investitora i od strane ostalih dionika u gradnji.

Moja kućica – moja slobodica – lijepa je uzrečica koja se ostvaruje samo ako smo zadovoljili sve parametre – estetski, sigurnosni, ekonomski i parametar opće ugode boravka u vlastitoj kući!

foto: arhiva autora, pexels
Detaljan vodič - Izgradnja energetski učinkovite, sigurne i kvalitetne kuće
Categories: Lifestyle

Izgradnja energetski učinkovite, sigurne i kvalitetne kuće
DETALJAN VODIČ

Tekst: Marija Guina Dević, dipl.ing.arh., DGNB konzultant, Snježana Turalija, dipl. oec., DGNB konzultant i trener, greenika.hr

Svatko bi želio imati svoju kuću, a ako je želite izgraditi, naše stručnjakinje donose vam neka osnovna pravila koja vam mogu pomoći u realizaciji tog sna.

OBITELJSKA KUĆA – Korak po korak do energetski učinkovite, sigurne i kvalitetne izgradnje

Projektni zadatak

Iako ste u slučaju izgradnje vlastite kuće mali privatni investitor, važno je da sve korake odradite planski i koliko toliko profesionalno kako bi i konačni rezultat bio kvalitetan. Stoga predlažemo da svaki investitor postavi dobar projektni zadatak koji predstavlja prvu i osnovnu informaciju odabranom projektantu o željama i očekivanjima investitora u pogledu veličine i izgleda kuće, katnosti, sobnosti te ostalih posebnosti ukoliko ih ima.

Između ostalog, projektni zadatak treba sadržavati podatak kakva se građevina gradi i za koju svrhu. Naglasiti o kojoj vrsti građevine je riječ: obiteljska kuća s, na primjer, potencijalom korištenja za turističko iznajmljivanje.

Način korištenja kuće, povremeno ili stalno, uz optimalnu potrošnju ili uz intenzivnu (turističku) potrošnju, jednostavno nije isti pa shodno tome treba pripremiti projekt. I razmisliti o smanjenju troškova u budućnosti uz na primjer korištenjem obnovljivih izvora energije i sl.

Također, odnos inicijalnog ulaganja i kasnijih troškova održavanja mora biti nekako predvidljiv i obračunat barem okvirno kako bi se optimizirao cijeli sustav na duži rok odnosno cijelog životnog vijeka zgrade.

Uz troškove kupnje zemljišta i gradnje, neophodno je znati procijeniti i troškove u slijedećih barem 20 godina, ako ne i duže. U cjeloživotnim troškovima treba predvidjeti režijske troškove, ali i troškove zamjene pojedinih dijelova kuće, da li građevinskih da li tehnoloških jer će i to utjecati na investiciju.

LOKACIJA

Lokaciju ne treba sagledavati samo u kontekstu ekonomske vrijednosti, već niza konkretnih uvjeta koji mogu značajno utjecati na troškovnik i plan projektiranja. U svakom bi slučaju trebalo dobro provjeriti o kakvoj se lokaciji zaista radi:

 • Ako je blizu mora, ima li problem slanih vjetrova i kiša
 • Nalazi li se na nekom poplavnom području – provjeriti poplave u zadnje vrijeme, znati ima li u blizini nekih kanala koji se ne održavaju i slično
 • Nalazi li se na nekom potencijalnom klizištu
 • Ima li oko kuće nekog bilja/raslinja/šume što može izazvati požar u blizini kuće
 • Bi li kuća bila na osami ili ima zaštitu od sunca odnosno pregrijavanja u smislu većeg drveća
 • Nalazi li se na području jakih olujnih vjetrova
 • Naslanja li se buduća kuća na neke prirodne barijere

Ove podatke djelomično možda poznaje investitor, no projektanti uzimaju sve prikupljene podatke u obzir i u fazi projektiranja primjenjuju sve potrebne mjere za izradu projektne dokumentacije prema kojoj kasnije izvođač izvodi radove i ugrađuje one predviđene i propisane tehnologije i proizvode koji će smanjiti potencijalne štete u slučaju prirodnih nepogoda ili klimatskih rizika koji su sve češći i veći.

PREDMET PONUDE

Kad naručujete usluge projektanta, bilo bi dobro da ponuda sadrži neke osnovne dijelove i to kako slijedi:

 1. Izrada idejnog rješenja s uvidom u projektni zadatak investitora / ishođenje posebnih uvjeta
 2. 3D vizualizacija obiteljske kuće
 3. Glavni projekti za ishođenje Građevinske dozvole:

Arhitektonski projekt

 • Projekt fizike zgrade (toplina i akustika) uz energetsku iskaznicu zgrade
 • Građevinski projekt – Projekt konstrukcije
 • Građevinski projekt – Projekt vodovoda i kanalizacije
 • Elektrotehnički projekt

– Projekt elektroinstalacija slabe i jake struje

– Projekt fotonaponske elektrane (ako se planira)

 • Projekt strojarskih instalacija
 • Projekt krajobraznog rješenja
 • U sklopu glavnog projekta propisuju se mjere kojih se izvođači moraju pridržavati prilikom izvođenja radova kao i upute za ugradnju i održavanje ugrađenih materijala i tehnologija.
 1. Izvedbeni projekt
 2. Troškovnici

Prilikom prikupljanja dokumentacije za tehnički pregled i zahtjeva za Uporabnu dozvolu, izvođač dostavlja nadzoru Tehničke listove, Izjave o sukladnosti te ostale Zakonom propisane dokumente, ali može i razne ekološke certifikate za proizvode u pogledu zaštite i očuvanja energije te eventualne izrade certifikata za održivu gradnju, ukoliko je dostupno poželjno je prikupiti (EPD, FSC, Cradle to cradle, Ecolabel i td.)

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Projektna dokumentacija (glavni projekt) za izgradnju građevine mora biti izrađena prema odrednicama i uvjetima iz važeće prostorno-planske dokumentacije (Prostorni plan uređenja općine ili grada, Urbanistički plan uređenja…) te prema svim ostalim važećim Zakonima, Pravilnicima i propisima kojima je regulirano područje gradnje u Hrvatskoj.

Između ostalog, u Zakonu o gradnji (Narodne novine, NN 153/13, 20/17, 39/19) propisani su i temeljni zahtjevi za građevinu kojih se treba pridržavati svaka projektirana građevina, a to su:

 1. Mehanička otpornost i stabilnost
 2. Sigurnost u slučaju požara
 3. Higijena, zdravlje i okoliš
 4. Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe
 5. Zaštita od buke
 6. Gospodarenje energijom i očuvanje topline
 7. Održiva uporaba prirodnih izvora

Nakon prihvaćanja i usuglašavanja oko idejnog rješenja što je u osnovi prostorni koncept zgrade, tlocrt i vanjski izgled kao i smještaj građevine na čestici, projektanti kreću s izradom glavnog projekta te u okviru razrade rješenja instalacija (strojarskih i elektroinstalacija) predlaže se na primjer:

 • Sustav mehaničke ventilacije i klimatizacije – klima komora, kanalni razvod za zrak
 • Sustav pripreme PTV-a – akumulacijski spremnik PTV-a, solarni kolektori za pripremu PTV
 • Sustav podnog grijanja za dijelove kuće prema dogovoru sa investitorom
 • Podsustav cijevnog razvoda centralnog sustava grijanja
 • Ogrjevna tijela – ventilokonvektori, radijatori
 • Fotonaponski sustav i ugradnja spremnika električne energije
 • Sustav unutarnje i vanjske rasvjete – zajednički prostori
 • Oprema kuće smart home rješenjima – potrebno je predvidjeti u smislu potrošnje energije, instalacija, funkcionalnosti unutar i van objekta – aplikacije itd.

OPIS OBJEKTA

Izgled objekta bi svakako trebalo prilagoditi okolini odnosno nekom standardu ili tradiciji uz primjenu suvremenih elemenata.

Za sam vizualni dojam kuće dobro je da investitor pogleda neke primjere kuća po kojima bi mogao prepoznati što mu se inicijalno sviđa te onda dati uputu projektantima u smislu želja za vizualnim rješenjem, a pri tome treba zadovoljiti funkcionalnost objekta u smislu potreba obitelji/turista te isto tako uskladiti finalno rješenje s nekim tradicionalnim zahtjevima lokacije. Ideje za vizualni identitet se mogu naći na velikom broju portala poput Gradnja kuće, Domprojekt i sl.

Hortikulturno rješenje okoliša je važno iz vizualnog, ali i iz aspekta zaštite – od topline (stvaranje hlada) i zaštite od buke. Svakako se preporuča sadnja autohtonog bilja i to, po mogućnosti, onog koje ne zahtijeva puno vode, kojeg je lako održavati urednim, koje može izdržati izrazite toplinske udare, jake vjetrove i slično.

Na vanjskom prostoru bi bilo dobro predvidjeti mogućnost zalijevanja kišnicom, te svakako urediti prostor oko kuće tako da se koriste npr. tlakavci koji dozvoljavaju vodi od kiša da završe u tlu. Postojeće trajnice i drveće je preporučljivo sačuvati koliko god je to moguće.

Ako se nešto i mora ukloniti sa lokacije prije građenja, onda se možda dijelovi drveta mogu iskoristiti za recikliranje npr. klupe, staze za vrtni dio, kućice za ptice, hotele za pčele i ostale kukce itd.

Pretpostavka je da na lokaciji ima i kamena u zemlji, koji se također može interpolirati u uređenje okućnice. Razmotriti ugradnju Zelenog krova – možda iznad garaže ako je inače predviđen kosi krov ili ozelenjavanje dijela pročelja kuće.

Gore navedene preporuke uvažavaju smjernice za održivu gradnju i zaštitu energije.

U Republici Hrvatskoj, zakonima je propisano da zgrade moraju biti projektirane kao zgrade gotovo nulte energije (nZEB). To je mjera koja je propisana direktivom EU, a odnosi se na očuvanje energije, korištenje obnovljivih izvora energije, korištenje pametnih upravljanja tehničkim sustavima zgrade i korištenje energetski učinkovitih sustava za zagrijavanje/hlađenje zraka što u konačnici doprinosi očuvanju klime. Više o zome pročitajte OVDJE.

Posebnu pažnju kod gradnje kuće treba obratiti na odabir građevinskog materijala. Naime, odabirom materijala za zidove rješava se trajnost građevine, seizmička otpornost, pitanje toplinske izolacije ovojnice građevine, udobnost unutarnjeg prostora, zaštita od vanjske buke i slično. Unutarnjim pregradnim zidovima najčešće se rješava zaštita od buke između prostorija, ali i omogućavanje povoljne strukture za npr. vješanje elemenata itd.

Prijedlog je stoga graditi materijalima koji osiguravaju visoku toplinsku izolaciju, zvučnu izolaciju, stabilnost te zaštitu od požara.

Stručnjakinje i DGNB konzultantice za održivu gradnju – Snježana Turalija i Marija Guina Dević

Ytong termoblok ili Wienerberger Porotherm Profi su izvrsna rješenja, ukoliko se investitor odlučio za zidanu kuću, jer se tim blokovima brzo i lako gradi, a većih su debljina tako da zahtijevaju nešto manju količinu odnosno debljinu toplinske izolacije na vanjskim zidovima, a često ona nije niti potrebna.

Od toplinske izolacije preporuča se kamena vuna, Rockwool ili Knauf Insulation, a kao završni sloj preporučaju se fasade otporne na salinitet, visoke temperature i slično (npr. toplinska žbuka + Caparol završni slojevi za lijep, trajan i kvalitetan izgled fasade).

Otvori, odnosno vrata i prozori su također dijelovi vanjske ovojnice zgrade koji značajno utječu na toplinske performanse. Danas na tržištu ima izuzetno velik broj ponuđača koji zadovoljavaju kriterije trajnosti, reciklabilnosti, toplinske izolativnosti, vizualne ljepote, funkcionalnosti… – investitor će provjeriti koji mu sustavi najbolje odgovaraju npr. – Schuco, Gealan, Reynaers…

Što se tiče odabira materijala, fasadna stolarija može biti drvena, aluminijska ili kombinacija materijala. U prostornim planovima može biti propisano od kojih materijala smije biti izrađena fasadna stolarija kao što je slučaj u dijelovima naselja koja su zaštićena kao kulturno dobro.

Zaštita od sunca se postavlja s vanjske strane ostakljene stijene s roletama ili griljama. Izvedba zaštite od sunčeve topline s unutarnje strane ostakljenih površina je nepovoljniji odabir jer se sunčeva toplina zaustavlja kada je već ušla u prostor te je manje učinkovita od prvotne opcije.

Dakle, sve mjere na vanjskoj ovojnici te toplinska izolacija podova, zidova, stropova, krovova, pokrova kao i način rješavanja toplinskih mostova – sve je definirano glavnim projektom – arhitektonskim projektom.

Još neki elementi o kojima se može razmišljati prilikom pisanja projektnog zadatka i projektiranja su:

 • Radi sve češćih jakih kiša, razmisliti o olucima širih dimenzija.
 • Natkriven/zaštićen ulaz od kiše je preporučljiv, kao i nadstrešnica za ulaz u garažu i slične prostore.
 • Kod izvedbe kosog krova razmisliti o izvedbi toplinske izolacije kamenom vunom radi boljih toplinskih svojstava cijele kuće (ako se i ne radi o stambenom prostoru koji moraju po propisima biti toplinski izolirani), u svrhu borbe od sve češćih klimatskih ekstrema. Biti će potrebno pratiti nove smjernice odnosno projekcije DHMZ-a jer se klima mijenja izuzetno brzo i standardne procjene često više ne vrijede.
 • Prikladnost krova za eventualnu ugradnju solarne elektrane, ako se investitor odluči na korištenje tog vida obnovljivih izvora energije
 • Razmisliti o ugradnji dizalica topline za sustav grijanja i hlađenja te pripremu potrošne tople vode jer su iznimno učinkovite. Za svoj rad koriste beskonačno raspoložive besplatne obnovljive izvore energije – toplinsku energiju iz zraka. Kao takve, izvrsno su ulaganje koje će se ubrzo isplatiti i osigurati da se u svojem prostoru osjećate ugodno i “kao doma”.

Uzimajući u obzir podatak da se u kućanstvima u Hrvatskoj čak 80% energije koristi za potrebe grijanja, hlađenja prostora i pripreme potrošne tople vode, ugradnja dizalice topline može značajno utjecati na energetske uštede, osobito u kombinaciji s fotonaponskom elektranom (viškom proizvodnje energije iz obnovljivih izvora).

ZAKLJUČAK

Kod odabira glavnog projektanta i izvođača radova, potrebno je unaprijed istražiti mogu li vam odabrane tvrtke  ponuditi kvalitetna rješenja za sve gore navedene stavke. Kuća se vjerojatno gradi jednom u životu, stoga pripremi treba posvetiti najviše pažnje. Jednom kad gradnja krene, sve će biti lakše ako postoji plan koji se relativno lako može pratiti i od strane investitora i od strane ostalih dionika u gradnji.

Moja kućica – moja slobodica – lijepa je uzrečica koja se ostvaruje samo ako smo zadovoljili sve parametre – estetski, sigurnosni, ekonomski i parametar opće ugode boravka u vlastitoj kući!

foto: arhiva autora, pexels